CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Aquest lloc web és propi de LLIBRERIA ULYSSUS SL, amb CIF B17737339, domicili al carrer Cort Reial, núm. 3, de Girona (CP 17004), telèfon 972 21 17 73, adreça electrònica ulyssus @ ulyssus.com i lloc web www.ulyssus.com

Totes les operacions efectuades entre LLIBRERIA ULYSSUS SL i el client es regeixen per les següents condicions generals:

 

PREUS

Els preus indicats al lloc web www.ulyssus.com es detallen amb la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A). Els preus no inclouen les despeses d’enviament que s’indicaran en el moment d’efectuar la comanda. En el cas dels enviaments a un país no membre de la Unió Europea poden existir aranzels que s’aplicaran a l’entrada del país d’importació, aranzels que queden a càrrec del Client.

 

PAGAMENT

El pagament de les comandes s’efectuarà previ a l’enviament mitjançant transferència bancària al nostre compte corrent, targeta de crèdit o dèbit, Paypal, o bé contra reemborsament. El client pot optar també a fer el pagament de la comanda en la seva recollida a la llibreria.

En el cas de les transferències bancàries, el pagament es considera efectuat quan l’import es rep al compte bancari de LLIBRERIA ULYSSUS SL. No es considera comprovant del pagament cap altre document o e-mail.
 

DISPONIBILITAT

Els articles indicats “en estoc” tenen disponibilitat immediata. En cas de no fer referència a les unitat en estoc, es pot efectuar la compra de la mateixa manera. En cas de dificultats en el subministrament o en cas de falta d'estoc, informarem mitjançant correu electrònic i reemborsarem al Client qualsevol quantitat que hagi abonat. El termini de lliurament comença a computar-se quan es formalitza la comanda.

 

ENVIAMENTS

Les companyies de transport utilitzades pels enviaments de les compres efectuades a LLIBRERIA ULYSSUS SL són Correos i Envialia.

Els productes que no es troben en estoc, es gestionen de forma immediata a partir de la confirmació del pagament. S’informarà al Client del termini aproximat d’enviament i recepció del producte, recepció que en qualsevol cas no podrà superar el termini de 15 dies.

S'entendrà que s’ha efectuat el lliurament en el moment en què el Client, o un tercer indicat o autoritzat pel Client, adquireixi la possessió material del producte a l'adreça de lliurament convinguda. En cas de no ser possible el lliurament en el moment que el transportista es presenti a l’adreça convinguda, correspondrà al Client i al transportista acordar la forma de lliurament.

Els terminis d’enviament poden variar en funció de la companyia de transport. Podrà fer el seguiment de la tramesa del producte mitjançant l’aplicació pròpia de l’empresa de transport.

El Client pot també efectuar la comanda i recollir-la, a partir de la data que se li notificarà per correu electrònic, a la nostra botiga ubicada al carrer Cort Reial, núm. 3, de Girona (CP 17004).

 

DEVOLUCIONS

El Client té dret a desistir de la compra (deixar-la sense efectes) dins dels primers 14 dies naturals a comptar des de la recepció del producte.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’abonament de les devolucions s’efectuarà pel mateix mitjà pel qual es va efectuar el pagament i en el termini màxim de 14 dies a partir de la recepció del producte.

El producte s’ha de retornar en el mateix estat en el que es va lliurar, juntament amb el seu embalatge original. En el cas de l’exercici del dret de desistiment les despeses generades per la devolució queden a càrrec del Client. La LLIBRERIA ULYSSUS SL assumirà les despeses de les devolucions motivades per error seu o de productes defectuosos.
 

GARANTIES

En el cas d’un producte defectuós la LLIBRERIA ULYSSUS SL podrà oferir al client el canvi per un d’equivalent, o acordar un descompte o la devolució íntegra de l’import abonat. En qualsevol cas, sempre que sigui possible substituir el producte defectuós per un de correcte, no es procedirà a la devolució de l’import. En aquest cas, les despeses d’enviament seran sempre a càrrec de LLIBRERIA ULYSSUS SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen seran tractades per LLIBRERIA ULYSSUS SL, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones amb les que existeix relació atès que reben els nostres productes. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). Les dades es podran comunicar a l’Administració Tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a LLIBRERIA ULYSSUS SL (Carrer Cort Reial, núm. 3, de Girona – 17004). Més informació sobre protecció de dades