Búsqueda de Editorial : INSTITUT CARTOGRAFIC CATALUNYA / Colección : 33612-MAPES COMARCALS DIGITALS

1 resultados

  • MAPA COMARCAL DE CATALUNYA 1:50 000 RÀSTER. GARROTXA [CD-ROM]
    Aquest CD-ROM forma part d'una sèrie de 41CD-ROM (un per comarca), consultables des de Windows, una nova via per aproximar la cartografia de Catalunya al ciuta dà. Conté, entre altres, informació sobre la coberta vegetal, l'orografia, la hi drografia, la toponímia i les comunicacions. L'usuari pot utilitzar aquesta info rmació de manera interactiva i personalitzar-la d'acord a...
    Disponible en 1 semana

    6,00 €5,70 €